Nilslunds Bygg

Om oss

Företaget bildades 1994 som enskild firma av Krister. Efterhand som det blev mer jobb började Nicklas, son till Krister att jobba i företaget 2003. 2008 ombildades firman till Aktiebolag. 2010 anställdes Sebastian.

Krister Krister, 63 år har varit branschen i 30 år men nu dragit sig tillbaka för den yngre generationen.
Nicklas Nicklas, 30 år har varit i branschen i 8 år.
Sebbe Sebastian, 22 år har varit i branschen 4 år.

Tarkett
Forbo
Pergo
Ehrenborg
Alloc
Amtico
Kährs
ege
GVK